Business in 1 Dag Training


Klik HIER of op de foto hiernaast om deel te nemen aan de online Q&A op dinsdagen van 20:00 - 21:00 uur. Vragen kun je vooraf stellen per email en of whatsapp of tijdens de Q&A aan Cindy Blanker via: 0616639093

De eerstvolgende datum van de Q&A is op: 
Dinsdag 12/03/2023 van 20:00-21:00 uur. Toegang vanaf: 19:55 
KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE Q&A VAN 20-21 UUR


*Deze pagina is alleen voor deelnemers die betaald hebben en  toegang hebben gekregen tot de training. Vrijdag 15/03/24ontvangen jullie per email jullie aangekochte training compleet.