Positieve Mindset

Ankeren.

Ankeren

Object: Sluit je ogen, haal 2x diep in en uit ademen, kom tot rust. Programmer: Bespreek ankerpunt en Stel dan de volgende vragen:


-Kun je een moment herinneren waarin je……hebt ervaren?

-Neem dat specifieke moment nu in je gedachten.

-Blijf in dat moment en hoor wat je hoorde, zie wat je zag, voel wat je voelde in die …….

-Op schaal van 1-10 hoeveel……voel je nu? ANKER

-Heb je er een visueel beeld bij …....

-Is het beeld groot of klein?….Maak het beeld groter

-Is het beeld kleur of zwartwit?....Maak het kleur

-Is het beeld dichtbij of ver?....Maak het dichtbij

-Op schaal van 1-10 hoeveel …… voel je nu? ANKER

-Is het beeld stil of beweegt het?….Maak het bewegend

-Is het beeld ver of dichtbij?.....Maak het dichterbij

-Zie het beeld omlijst of om je heen?...Maak het om je heen

-Op schaal van 1-10 hoeveel ……. voel je nu? ANKER

-Hoor je er geluid bij?

-Is het geluid hard of zacht?.....Maak het de gewenste toon

-Is het geluid ver of dichtbij?....Maak het op de afstand die je wil.

-Op schaal van 1-10 hoeveel ……. voel je nu? ANKER

-Voel je de….…….. in je lichaam?

-Is het gevoel groot of klein?....Maak het de gewenste grootte

-Heeft het gevoel een kleur, zo ja welke?

-Is het gevoel warm of koud?...Maak het warmer of zoals je wilt

-Op schaal van 1-10 hoeveel …….voel je nu? ANKER

-Beweegt het gevoel of staat het stil?...Maak het bewegend

-Is het gevoel licht of zwaar? …Maak het de gewenste gewicht.

-Op schaal van 1-10 hoeveel ……. voel je nu? ANKERVisualisatie.

Visualisatie

Object: Sluit je ogen, haal 2x diep in en uit ademen, kom tot rust. Programmer:  Neem een doel voor ogen en vraag de inhoud uit.

Wat zie je? ( Ga in op de deatil van het beeld) 

Wat hoor je? ( ga in op de details van het geluid)

Wat voel je? (Ga in op de details van het gevoel ) en Stel dan de volgende vragen en schrijf de antwoorden op:


-Kun je een moment herinneren waarin je……hebt ervaren?

-Neem dat specifieke moment nu in je gedachten.

-Blijf in dat moment en hoor wat je hoorde, zie wat je zag, voel wat je voelde in die …….

-Op schaal van 1-10 hoeveel……voel je nu? 

-Heb je er een visueel beeld bij …....

-Is het beeld groot of klein?….Maak het beeld groter

-Is het beeld kleur of zwartwit?....Maak het kleur

-Is het beeld dichtbij of ver?....Maak het dichtbij

-Op schaal van 1-10 hoeveel …… voel je nu? 

-Is het beeld stil of beweegt het?….Maak het bewegend

-Is het beeld ver of dichtbij?.....Maak het dichterbij

-Zie het beeld omlijst of om je heen?...Maak het om je heen

-Op schaal van 1-10 hoeveel ……. voel je nu? 

-Hoor je er geluid bij?

-Is het geluid hard of zacht?.....Maak het de gewenste toon

-Is het geluid ver of dichtbij?....Maak het op de afstand die je wil.

-Op schaal van 1-10 hoeveel ……. voel je nu? 

-Voel je de….…….. in je lichaam?

-Is het gevoel groot of klein?....Maak het de gewenste grootte

-Heeft het gevoel een kleur, zo ja welke?

-Is het gevoel warm of koud?...Maak het warmer of zoals je wilt

-Op schaal van 1-10 hoeveel …….voel je nu? 

-Beweegt het gevoel of staat het stil?...Maak het bewegend

-Is het gevoel licht of zwaar? …Maak het de gewenste gewicht.

-Op schaal van 1-10 hoeveel ……. voel je nu? 

Ga nu het beeld samenvatten wat het Object heeft gezegd en laat het Object een foto maken van zijn doel op het einde.