Tyquán Lyric Fan & Info Page

This page is also written in Engelish below / Deze pagina is in het Nederlands boven.

Tyquán Lyric - Geb: 05-10-2006

Voordat hij kon praten kon hij zingen en na 1x een lied te hebben gehoord het de volgende keer al mee neuriën. Vanaf zijn 7de begon hij zelf liedjes te schrijven en op zijn 11de kwam hij door de 1ste ronde van the Voice Kids voorselectie. Op zijn 12de heeft hij zichzelf leren piano en gitaar spelen, en tot de dag van vandaag leert hij zelf muziek instrumeten bespelen mbv Youtube en schrijft hij zijn eigen nummers. Ook al heeft hij al 3 albums geschreven, hij heeft sinds 2022 pas 2 originele nummers en 2 spoken words naar het publiek gebracht. Nu hij een bescheiden tiental optredens heeft kunnen doen wordt hij steeds meer gevraagd om op te treden. Iets wat hij graag doen om zijn stage ervaring te vergroten. Klik hier onder voor zijn social media pagina's. Support Tyquán zijn doel om artiest te worden door hem te volgen etc.

Tyquán Lyric - Birth: 05-10-2006

Before he could talk he could sing and after hearing a song once he could hum it the next time. From the age of 7 he started writing songs himself and at the age of 11 he passed the 1st round of the Voice Kids preselection. At the age of 12 he taught himself to play the piano and guitar, and to this day he teaches himself to play musical instruments using Youtube and he writes his own songs. Even though he has already written 3 albums, he has only released 2 original songs and 2 spoken words to the public since 2022. Now that he has been able to do a modest ten performances, he is increasingly being asked to perform. Something he likes to do to increase his internship experience. Click below for his social media pages. Support Tyquán's goal of becoming an artist by following him etc.